SKÅL NEDİR?
Sundhet/Sağlık/Good Health
Kårlet / Dostluk / Friendship
Ålder / Uzun Ömür / Long Life
Lycka / Mutluluk / Happiness

SKÅL'A NİÇİN ÜYE OLMALIYIM? İŞ YAPMAK ARKADAŞLIĞA BAĞLIDIR

Skål ne bir iş organizasyonu, ne de is bağlantısı yapmak için bir forumdur. Skål direkt olarak isin içine girmez, sadece Skål kardeşlerinin ve destekleyenlerinin birbirleri ile is yapmalarını teşvik edici bir kuruluştur.

Skål'a üye olmanın is açısından yegane amacı, kulüplere yerel ve ulusal kongrelere gerçekleştirilen katılımlar sayesinde, tüm dünya çapındaki sektör arkadaşları ile tanışma ve çevre edinme olanağı sağlamasıdır. Skål politik değildir ve cinsiyet, din, dil, politik ve statü ayrımı yapmaz.
Florimond Volckaert Fund'in amacı ciddi bir rahatsızlık ve iflas gibi zor durumda olan Skål üyelerine ve onların ailelerine gönüllü olarak acil yardim sağlamaktır. Operation Hpe bireysel bir kulüp olup, yetim ve özürlü çocuklara sosyal aktiviteler, tatiller organize etmektedir. Diğer kulüpler ve milli komiteler kendi yardim islerini ve olayları kendi bünyelerinde yapıp, bazı çevresel projelere katılmaktadırlar.

SKÅL NEDİR? SKÅL TARİHÇESİ

Skål, seyahat ve turizm tüm kollarını bir araya getiren tek uluslararası organizasyondur. Bünyesinde, sektördeki yönetici ve üst düzey yetkililer bulunmaktadır ve bütün Skål kardeşleri yerel ve ulusal platformlarda buluşup, arkadaşlık ortamı içerisinde ortak mevzuları tartışırlar.

ilk kulüp 1932 yılında Paris'te, İskandinavya’da eğitim turunda bulunan turizm sektörü yöneticileri tarafından kurulmuştur ve uluslararası arkadaşlık ideolojisi 1934 yılında popülarite kazanmıştır. Skål uluslararası statüsünü "Association Internationale des Skål Clubs" formasyonunda ve Paris Skål Kulübü'nün başkanı olan ve "Father of Skål" olarak bilinen Florimand Volckaert öncülüğünde kazanmıştır.

Bugün ise Skål, 80 ülkede 500 kulüp ve 25.000 üyeye sahiptir. Diğer profesyonel organizasyonlar gibi (Rotary, Oddfellovvs, Lions v.b.) bütün milli ve bölgesel komiteler İspanya’da, Torremolinos'da kendi sekreteryasına sahip A.l.S.C. (Skål International) şemsiyesi altında toplanmıştır.
Skål dünya kongresine katılan, Genel Kurul'a bağlı kulüp delegeleri arasından seçilen 9 kişilik bir Yönetim Kurulu kadrosu ile yönetilmektedir. Bu beş günlük dünya kongresi her yıl değişik bir ülke tarafından yapılır ve böylece o ülkenin turizm sektöründeki potansiyeli ilk eden incelenip, değerlendirilmesi sağlanmış olur

SKÅL BANA NE ÖNERİYOR? ÜYE OLMAK

Üye olmak için isinize veya evinize en yakın olan Skål Kulüp tarafından davet edilmelisiniz. Tabii ki, Skål üyesi olmak için yeterli olduğunuza ve Skål ideallerini benimseyebileceğinize inanıyorsanız, kendiniz de en yakın Skål Kulüp'e temasa geçebilirsiniz.

Tüm Kulüp sekreterleri, klüp listelerini, toplantı tarih ve yerlerini Skål Rehberi'nde tutar ve üyeleri diğer kulüpleri ziyaret etmeleri için teşvik eder. Tüm üyelerden ilk kurulduğu yıl olan I932'de kabul edilen arkadaşlığı geliştirme ve ayrım gözetmeden barış ilkelerini benimseyip, bugün içerisinde yaşatmaları beklenmektedir. Ayrıca, tüm üyelerden Skål'i geliştirmek için, yeni kulüpler kurulmasında ve özellikle de sektörden potansiyel genç üyelerin Skåi'a teşvik edilmesinde yardımcı olmaları beklenmektedir.

Skål profesyonel bir kuruluş olarak turizm sektörü içinde olanakları geliştirip, kabul edilirler ve eşsizliği baz alıp, statüsünü pekiştirmeyi amaçlar. Seminer ve konferanslara katilimin çokluğu ve gelişmesi, sektör içindeki değişik branşların arasındaki bağın Skål tarafından güçlendirildiğinin bir kanıtıdır. Uluslararası Skål ayrıca, üyelerle turizm sektörü personeli arasında, bu dostluk hareketinin yayını olan Skål Nevvs'in prestijini artırarak imajını geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Skål'in uluslararası arkadaşlığı ve yakın kişisel iletişimi, mutlu olmak için yaşanmalıdır.

FLORIMOND VOLCKAERT FONU NEDİR?

Florimoncl Volckaert Fonu'nun amacı, A.I.S.C. kartı sahibi üyelerinin ve ailelerinin By Laws'un XII. maddesinde tanımlanan ihtiyaçlar doğrultusunda yardim sağlamaktır. Bu fon için para, kulüplerin milli ve yerel komitelerin katilimi ve ayrıca bireysel üyelerin hediye ve bağışları aracılığı ile sağlanır.

FONUN TARİHİ, AMACI VE İŞLEYİŞİ

Fon 1954'te kuruldu. O zamanın Şeref Genel Sekreteri ve daha sonra kulübün Şeref Başkanı seçilen Henry Tschann, bu düşüncenin 1954yilinda Viyana'da gerçeklesen Genel Kurul'da kabul edilmesine öncülük etmiştir.
Kurulusundan sonra fon, A.I.S.C. Yönetim Kurulu tarafından seçilen 3 vekil ile yönetil meye başlandı. Doğal olarak ilk koordinasyon vekili, Skål hareketinin kurucusu ve fona adi verilen Florimond Volckaert idi. Daha sonra ise, bu görev sırasıyla John Minnaert ve VVerner Schmindt tarafından üstlenildi.

1973'te ise fon, A.I.S.C.'ye yapılan değişikliklerle ayni anda ve International CounciH'in çalışmalarıyla tanındı. Gerçek su ki, fonu yöneten vekiller, verdikleri kararların tüm sorumluluklarını taşırlar ve tek kontrol mekanizması kendi vicdanlarıdır. Vekillerin kararları her zaman bağlaşık ve uyumlu olmak zorundadır. 1974'te Helsinki'de yapılan Genel Kurul süresince, fonun anti - merkezi sisteme geçirilmesi ve etkisinin güçlendirilmesi için yeni atılımlar gerçekleştirildi.

Bunlardan en önemlisi, International Councillor'un rolüne, fon vekillerine ve A.I.S.C. Yönetim Kurulu'na danışmanlık yapması ve Florimond Vockaert Fund Komitesi'nin kurulmasının eklenmesi olmuştur. Ayrıca International Councillor'a, ülkesinde fonun üyelere tanıtılması ve fona sağlanacak destek ve katilimin artırılabilmesi amacıyla, Fon Temsilciliği görevi de verilmiştir. Acil yardim gerektiren durumlarda 1000 USD'ye kadar ön ödeme yapabilme hakki vardır.
Bireysel üyelerin, kulüp, yerel ve milli komitelerin katılımları ve tutarı kesinlikle isteğe bağlıdır. Öyle ki, Skål Card taşıyan her üyenin fonu araması ve dünya çapında katılmaları ümit edilir.

SKÅL  Kulübü Derneği’nin Yemini
Düşünce tarzıma uygun bulduğum Skål ruhu ve ilkelerine daima sadık kalacağıma, Skål kardeşlerime her zaman ve her yerde ve hiçbir karşılık beklemeden yardım ve hizmete hazır olacağıma, belirli bir özrüm olmadıkça kulüp yöneticilerince hazırlanacak bütün toplantılara katılacağıma bir Skål üyesi olarak söz veriyorum.