ESKİŞEHİR İLE İLGİLİ DİĞER KAYNAKLAR

 TUROFED Dergi'nin Mayıs 2009 sayısı içinde 62-73. sayfalar arasında yer alan "Anadolu'da Bir Destinasyon Markası: Eskişehir" başlıklı yazının tamamına http://www.turofeddergi.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 Mustafa Çakır: "Eskişehir’de Eskişehirli Olarak Yaşamak" ESKİYENİ: > Eskişehir Valiliği Aylık Şehir Kültürü Dergisi. Yıl 1, S. 5 (ISSN 1308-9056), ss. 14-21. (ağ 16-23).> http://www.eskisehir.gov.tr/eskiyeni/temmuz09/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 Mustafa Çakır: "Dünyanın en zengin üç mutfağından biri: Türk Mutfağı"> ESKİYENİ: Eskişehir Valiliği Aylık Şehir Kültürü Dergisi. Yıl 1, S. 4 > (ISSN 1308-9056), ss. 104-109. > http://www.eskisehir.gov.tr/eskiyeni/haziran09/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 Mustafa Çakır (2009). "Gelenekten Geleceğe Eskişehir" ESKİ-YENİ: Eskişehir Valiliği Aylık Şehir Kültürü Dergisi. Yıl 1, Sayı 3, ss.86-89. Dergiye, http://www.eskisehir.gov.tr/eskiyeni/mayis09/ adresinden ulaşılabilir.